Thi công đóng la phông nhà chú Màu – xã Tịnh Hoà

Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 1
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 1
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 2
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 2
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 3
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 3
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 4
Hình ảnh đóng la phông trong nhà tại xã Tịnh Hoà 4
Hình ảnh đóng la phông trước nhà tại xã Tịnh Hoà 1
Hình ảnh đóng la phông trước nhà tại xã Tịnh Hoà 1
Hình ảnh đóng la phông trước nhà tại xã Tịnh Hoà 2
Hình ảnh đóng la phông trước nhà tại xã Tịnh Hoà 2

 

5/5 - (1 bình chọn)
Zalo

Zalo

Chat ngay